O projektu

logos  lira

 

Projekt pod nazivom “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciran je iz sredstava Europske unije u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu  bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 -Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prijavitelj: Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA

Predviđeno trajanje provedbe projekta: od rujna 2016. do rujna 2019. godine

 

Ukupni prihvatljivi troškovi 1.167.058,34 kn
1.       Bespovratna sredstva 991.999,58 kn
2.       Sredstva prijavitelja

Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA

175.058,76 kn

 

Elementi projekta i proračun:

 

  1. Sufinanciranje plaća za 7 zaposlenika Razvojne agencije Ličko-senjske županije u razdoblju od 3 godine provedbe projekta u ukupnom iznosu od 509.636,43kn.

Plaće se sufinanciraju u određenom postotku sveukupnog mjesečnog rada zaposlenika (u rasponu od 25% do 35% od bruto plaće zaposlenika) za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata i informativno-edukativne aktivnosti za prijavitelje i korisnike

  1. Troškovi 1 specijalističkog programa i 2 in-house programa za djelatnike LIRA-e te 3 studijska putovanja u kojem će sudjelovati djelatnici LIRA-e i korisnici iz redova javnopravnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave (sveukupno 10 sudionika po putovanju) u ukupnom iznosu od 200.920,00 kn.
  2. Troškovi 18 edukacija za službenike JLP(R)S i javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije u ukupnom iznosu od 274.406,46 kn i popratnih troškova za edukacije u iznosu od 48.000,00 kn.
  3. Troškovi uredskog poslovanja u ukupnom iznosu od 76.445,45 kn.
  4. Usluge vanjske revizije u cilju dostavljanja izvješća nad poslovanjem regionalnih koordinatora (uvjet iz točke 2.4. Poziva) u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.
  5. Troškovi promidžbe i vidljivosti u ukupnom iznosu od 27.650,00 kn.