Informativni sastanci za širu javnost

logoslira

 

 Održan Informativni sastanak u Lovincu 07.ožujka 2017.

 

Dana 07.ožujka 2017. godine održan je informativni sastanak za širu javnost u Lovincu koji je organizirala Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“  sufinanciranog iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

U sklopu informativnog sastanka prezentirana je Mjera 06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. s posebnim osvrtom na aktualni natječaj, Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27.veljače 2017. g. od 12:00 sati do 27. ožujka 2017.g. do 23:59:59 sati.

 

Informativni sastanak 28.02.2017. u Lovincu

Dana 28.veljače 2017. godine održan je informativni sastanak za širu javnost u Lovincu koji je organizirala Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA, u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz Prioritetne osi Tehnička pomoć OP Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu informativnog sastanka predstavljeni su aktualni natječaji ESI fondova.

Informativni sastanak 26.01.2017. u Vrhovinama

Dana 26.siječnja 2017. godine održan je informativni sastanak za širu javnost u Vrhovinama koji je organizirala Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“  sufinanciranog iz Prioritetne osi Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U sklopu informativnog sastanka prezentirana je Mjera 06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. s posebnim osvrtom na aktualni natječaj, Podmjeru6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“  provedba tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 120/2016., a Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21.prosinca 2016. g. od 12:00 sati do 24.veljače 2017.g. do 23:59 sati.

Informativni sastanak 08.12.2016. u Udbini

U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije Prioritetne osi 10- Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dana 08.12.2016. godine održan je Informativni sastanak u Udbini namijenjen široj javnosti na području Ličko-senjske županije o aktualnim natječajima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informativni sastanci u Donjem Lapcu i Vrhovinama

Dana 29.11.2016. i 30.11.2016. održana su dva informativna sastanka u sklopu projekta Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije sufinanciran sredstvima Europske unije.

29.11.2016. godine održan je informativni sastanak u Donjem Lapcu o aktualnim natječajima iz ESI fondova te natječajima u najavi.

30.11.2016. održan je informativni sastanak u Vrhovinama na temu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. s posebnim osvrtom na aktualni natječaj prezentirana je podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“-provedba tipa operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 100 od 02.studenog 2016. a zahtjev za potporu može se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 04. studenog 2016. do 23. prosinca 2016. g.

 

 

Informativna radionica 26.10.2016. -Gospić

U sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije Prioritetne osi 10- Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. održana je prva Informativna radionica kojom je šira javnost na području Ličko-senjske županije informirana o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

Na radionici su predstavljeni natječaji Europskih strukturnih i investicijskih fondova :

 • Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
 • Energetska obnova više stambenih zgrada
 • Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
 • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite u primarnoj razini
 • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Unaprjeđenje pismenosti -temelj cjeloživotnog učenja
 • Umjetnost i kultura za mlade
 • Promicanje održivog korištenja prirodne baštine
 • Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 • Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
 • Razvoj poslovne infrastrukture

Pozivamo sve zainteresirane da na mail: valentina@lsz-lira.hr dostavi prijedlog teme/natječaja o kojem želite dobiti više informacija kako bismo na temelju Vašeg prijedloga mogli organizirati radionicu.