Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

 

 logoslira

 

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 11.4.2016. do 30.4.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zaštita prirode i okoliša

 1. Cilj, svrha i namjena poziva

Opći cilj: Održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj: Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

 1. Ukupna raspoloživa sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv, u iznosu od 380.000.000 kuna (otprilike 50.000.0000 eura).

 1. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

 1. najniži iznos 3.500.000 kuna
 2. najviši iznos 85.000.000 kuna.                                                                                  Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najkasnije do 31. prosinca  2021. godine.

 

Razdoblje provedbe projekta, odnosno datum početka i predviđenog završetka projekta  bit će jasno definiran u Posebnim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka javne nabave relevantnih za pravovremenu provedbu aktivnosti, u skladu s planom aktivnosti u Prijavnom obrascu

 1. Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:

 

NACIONALNI PARKOVI

 • Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
 • Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
 • Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
 • Javna ustanova Nacionalni park Mljet
 • Javna ustanova Nacionalni park Kornati
 • Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
 • Javna ustanova Nacionalni park Krka
 • Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

 

PARKOVI PRIRODE

 • Javna ustanova Park prirode Biokovo
 • Javna ustanova Park prirode Velebit
 • Javna ustanova Park prirode Medvednica
 • Javna ustanova Park prirode Telaščica
 • Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit
 • Javna ustanova Park prirode Papuk
 • Javna ustanova Park prirode Učka
 • Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje
 • Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
 • Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

 

Formiranje partnerstva između Prijavitelja te prihvatljivih dionika unutar pojedinačnog projektnog prijedloga nije obavezno (tj. ne predstavlja kriterij prihvatljivosti) ali je dopušteno na način opisan u ovim Uputama. Naime, projektni bi prijedlog trebao uključiti onoliki broj partnera čije sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projektnog prijedloga daje optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projektnog prijedloga, pri čemu su dopušteni partneri sljedeći:

 1. a) jedinice lokalne i regionalne samouprave, i/ili
 2. b) organizacije civilnog društva, i/ili
 3. c) uredi turističke zajednice, i/ili
 4. d) javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave

                                                                                                                                                                          Partner u projektu je dionik koji izravno koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta[1], te osiguranju njegove održivosti.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

 

 1. Priprema studijske i projektne dokumentacije
 2. Provedba projekta

o   rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;

o   edukacija i interpretacija;

o   promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.

 1. Upravljanje projektom

 

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

 

 

 1. Administrativni podaci

 

Projektni prijedlog podnosi se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), HR – 10000 Zagreb.

 

Poziv se vodi kao trajno otvoreni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. travnja 2017. godine.  

 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00h