Mjera 7: 173. milijuna kuna za tip operacije 7.2.2. „ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020.

logoslira

 

Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi pokrenulo je natječaj za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. „ Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta „ iz Programa ruralnog razvoja RH.

Korisnici ove podmjere su sve jedinice lokalne samouprave, bez obzira na njihovu veličinu.

Izgradnja nerazvrstane ceste može se provesti u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, a mora biti u skladu sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a za ovaj prvi natječaj predviđeno je dodijeliti 173 milijuna kuna.

Zahtjevi za potporu se mogu početi popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi od 4. studenog 2016. do 23. prosinca 2016.

Ovo je vrlo korisna mjera koja će pridonijeti ruralnom razvoju, jer uz uređenje kolnika nerazvrstanih cesta koje vode do poljoprivrednih površina odnosi se i na izgradnju ostalih dijelova cestovne građevine kao nogostup, biciklistička staza te zelena površina, ali i javna rasvjeta i prometna signalizacija koja će sigurno doprinijeti i sigurnosti stanovništva u ruralnim područjima.