Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – pilot projekt

logoslira

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program:Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja:Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:otvoren od 20.1.2017. do 31.3.2017.

Nadležno tijelo:Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje:malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji:javna tijela (ministarstva i agencije)

Sažetak: Poziv je namijenjen jednom unaprijed odabranom prijavitelju Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Svrha (cilj) ovog Poziva je jačanje ponude profesionalnih usluga MSP-ovima diljem Hrvatske (na istoj razini kvalitete) kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama, te kako bi se smanjila asimetrija informacija (pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama).

Predmet Poziva je uspostavljena Mreža PPI-jeva koja će jamčiti profesionalne savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima, na zahtjev, diljem Hrvatske, raspoložive na istoj razini kvalitete, te unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga koje PPI-jevi pružaju, kao i stvaranje brenda Mreže PPI-jeva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 7.024.000,00 kuna.

Preuzeto s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1325