Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III”

logoslira

Fond:Europski socijalni fond

Operativni program:OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja:Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status:najava

Nadležno tijelo:Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje:zapošljavanje

Sažetak: Sažetak: Ovaj natječaj namijenjen je projektima koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada (npr. Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, uključuje i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Opći cilj operacije: Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi operacije:
1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala
2. Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Ciljne skupine:
– 
nezaposleni, pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala
– članovi/predstavnici dionika Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Identificirani korisnici:
– 
Javne institucije, obrazovne ustanove, poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, organizacije civilnog društva, udruge, sindikati, poduzetnici, Jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Ukupna alokacija: Za dodjelu potpora iz ovog Poziva osigurana su sredstva u iznosu od 73.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 700.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: nije zatraženo.

Preuzeto s Internet stranice: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1327