POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

logoslira

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije

Sažetak: POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – ROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.
Tip natječaja Otvoreni (trajni) poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 30.06.2017. do 31.12.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje Zapošljavanje

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.

Sažetak:

Poziv Zaželi – program zapošljavanja žena u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome Pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti  gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.