Aktualni natječaji Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

logoslira

 

  • Energetska obnova zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
  • Energetska obnova više stambenih zgrada
  • Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
  • Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
  • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A-Italija-Hrvatska 2014.-2020.
  • Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode
  • Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
  • Razvoj poslovne infrastrukture

 

Više detalja o navedenim natječajima biti će predstavljeni sutra 26.10.2016. godine u prostorijama Kulturnog Informativnog Centra, Budačka 12 u Gospiću s početkom u 11 sati. Informativna radionica je namijenjena široj javnosti na području Ličko-senjske županije. Ista je organizirana u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 -Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentost i kohezija 2014.-2020.