Nove informacije o terminu objave natječaja za Tip operacije 7.4.1.

MJERA O7.

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da se odgađa objava natječaja za tip operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

Plan raspisivanja natječaja za 2017. godinu, uključujući i natječaj za ovaj tip operacije, bit će objavljen do kraja prosinca.

 

Već sada u Pravilniku o provedbi Mjere 7 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020“.

NN 71/2016 (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html)“mogu se pronaći sve bitne informacije o mjeri te se na vrijeme pripremiti za nadolazeći natječaj.