Objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ , provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

logoslira

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“, provedba tipa operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“.

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“ , broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16).  Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

 

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. ožujka 2017.