Obavijest o promijeni roka za dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja

logoslira
Izmjena natječajne dokumentacije II Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja”

Broj poziva: UP.03.2.2.03.

U otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj za cjeloživotno učenje, u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” – 2014.-2020., prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja  profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju, objavljenom 29. prosinca  2016. na mrežnoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277, objavljenom izmjenom Poziva od 27. veljače 2017., izmjene se odnose na sljedeće natječajne dokumente i točke unutar tih dokumenata:

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Naslovna stranica
Točka 5.2. Rok za podnošenje projektnih prijedloga

Točka 5.6. Dodatne informacije

UPUTE ZA PRIJAVITELJE:

1. Naslovna stranica
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga

(…)
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 27. ožujka 2017.
Mijenja se i glasi:
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga: 19. travnja 2017.

2. Tekst točke:
Točka 5.2. Rok za podnošenje projektnih prijedloga: (…)
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 27. ožujka 2017. godine.  U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 27. ožujka 2017. godine. Osobno dostavljeni projektni prijedlozi uzet će se u obzir kao pravodobni ako budu zaprimljeni u Pisarnicu Agencije do 27. ožujka 2017. godine do 16.00 sati
Mijenja se i glasi: (…)
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 19. travnja 2017. godine.  U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 19. travnja 2017. godine. Osobno dostavljeni projektni prijedlozi uzet će se u obzir kao pravodobni ako budu zaprimljeni u Pisarnicu Agencije do 19. travnja 2017. godine do 16.00 sati.

3. Tekst točke:
Točka 5.6. Dodatne informacije  (…)    Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

DATUM VRIJEME Rok za dostavu pitanju 13. ožujka 2017.  Rok za objavu odgovora 20. ožujka 2017.  Rok za podnošenje prijedloga 27. ožujka 2017. 16.00 Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon administrativne provjere 24. travnja 2017.  Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka procjene kvalitete 26. lipanj 2017.  Dostava Odluke o financiranju 25. srpanj 2017.  Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 24. kolovoz 2017.
Mijenja se i glasi: (…)
Okvirni raspored procesa prijave i odabira:

DATUM VRIJEME Rok za dostavu pitanja 05. travnja 2017.  Rok za objavu odgovora 12. travnja 2017.  Rok za podnošenje prijedloga 19. travnja 2017. 16.00 Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon administrativne provjere 17. svibnja 2017.  Informacija prijavitelju o stanju prijave nakon postupka procjene kvalitete 19. srpnja 2017.  Dostava Odluke o financiranju 17. kolovoza 2017.  Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 15. rujna 2017.

Više informacija na Internet stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1277/Izmjena%20natječajne%20dokumentacije%20II.pdf