Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju  u području socijalne skrbi pod nazivom „ Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge

logoslira

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju  u području socijalne skrbi pod nazivom „ Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“  kojim poziva udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom,  da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 32.000.000,00 kuna.

Minimalan iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 400.000,00 kuna.

Za provođenje projekta obvezna je ugovorna partnerska suradnja s barem jednom ustanovom socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska ili javnom ustanovom ili jedinicom lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

Prijava na Poziv podrazumijeva novi način internetske prijave koji se vrši putem sustava  www.financijskepodrške.hr

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je 18. travnja 2017. godine.

Obrasci potrebni za prijavu projekta, zajedno sa Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama:

–   Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr) te

–  Sustava www.financijskepodrske.hr