Edukacije od interesa za društveni i gospodarski razvoj Ličko-senjske županije.

logos lira

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“  sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA organizira edukacije namijenjene službenicima jedinica lokalne i područne samouprave i javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Ličko-senjske županije.

Edukacije se provode od svibnja 2017. godina i do sad je održano tri edukacija:

25.05.-26.05.2017. – specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na                        projektima financiranja iz  sredstava EU

31.05. – 01.06.2017. – priprema projekata financiranih iz EU fondova

08.06.2017. – financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova( računovodstvo projekata, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

Tema sljedećih edukacija je priprema infrastrukturnih projekata sa naglaskom na izradi FI i CBA a edukacije će se održati: 28.06.2017., 29.06.2017. i 30.06.2017. godine u Konferencijskoj dvorani Kulturno informativnog centra u Gospiću Budačka ulica 12.

DSC_0387     DSC_0337