Na putu do smanjenja rizika od katastrofa

logos lira

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 24. 10. 2017. do 31. 12. 2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak: Cilj projekta je doprinijeti podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama podizanjem svijesti zajednice o smanjenju rizika od katastrofa u svrhu stvaranja otpornijih zajednica na postojeće i buduće rizike.

Specifični cilj projekta je jačanje svijesti ciljnih skupina projekta o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

Očekivani rezultati su slijedeći:

R.1. Izrađeni i distribuirani edukacijski materijali o SROK-u

R.2. Nabavljeno edukacijsko vozilo i edukacijski modeli simulacije katastrofe korišteni za aktivnosti jačanja svijesti učitelja, učenika i opće javnosti

R.3. Provedene aktivnosti jačanja svijesti učitelja, učenika i opće javnosti ( provedena edukacija učitelja i priprema učitelja za educiranje učenika, održani Dani SROK-a)

 

Dokumentacija:

Sažetak poziva za dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za projekt SROK: www.struturnifondovi.hr/natjecaji/1455