Izmijene poziva na dostavu projektnog prijedloga

 

Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA u sklopu projekta Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije sufinanciranog sredstvima Europske unije u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. obavještava sve potencijalne prijavitelje da je izmijenjen poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom:

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora,  http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1431 

U dokumentu Upute za prijavitelje, izmijenjena je sljedeća točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga:

Stari tekst:

„Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 2.1.2018. godine, a moguća je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 31.12.2020. godine, ovisno što nastupa ranije.“

Novi tekst:

„Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije od 15.1.2018. godine u 9:00 h, a moguća je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 31.12.2020. godine, ovisno što nastupa ranije.“