Poziv na EDUKACIJU

  

Pozivamo Vas na dvodnevnu edukaciju na temu: „Priprema projektnih prijedloga u kontekstu standardiziranih prijavnih obrazaca za ESI fondove“ koju će održati gđa. Dinka Bujas, ODGOVOR j.d.o.o.

Edukacija se provodi u organizaciji Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“ sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Edukacija će se održati

19.i 20. veljače 2018. godine

Od 09:00 do 17:00 sati

U prostorijama Kulturno Informativnog Centra Gospić

(prizemlje, dvorana hol)

Gospić, Budačka 12

Edukacija je namijenjena službenicima jedinica lokalne i područne samouprave i javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Ličko-senjske županije.

Preduvjet za sudjelovanje na radionici je:

– institucija čiji su predstavnici mora biti registrirana u sustav eFondovi,

– sudionici edukacije moraju imaju ulogu administratora (povezane osobe na prijavitelju)

Broj polaznika navedene edukacije je ograničen na najviše dvije osobe po instituciji.