Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

  

Otvoren

Mjera 5

Podmjera

05.2

Tip operacije

5.2.1

Datum objave

  1. 6. 2018

Datum prijave

  1. 7. 2018

Kraj prijave

  1. 10. 2018

Raspoloživost sredstava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Vrijednost natječaja

50.000.000,00 HRK

Potencijalni korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

Sufinanciranje:

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Detaljnije pogledajte na www.apprrr.hr.