MJERA 04

  

Dana 15. ožujka 2019. g. u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici U Donjem Lapcu, Trg Nikole Tesle 1, održan je sastanak za širu javnost u organizaciji Javne ustanove Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“ sufinanciranog iz Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Informativni sastanak je održan na temu Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.g. s prezentacijom podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano za razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – III Natječaj za tip operacije 4.3.3. – „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

Započinje 02. siječnja 2019. od 12:00 sati, a završava 01. srpnja 2109.g. do 12:00 sati.

Tekst natječaja možete preuzeti : https://apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizacju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/