Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima”

logoslira

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016.,a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016.g.

Korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji:

–          su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,

–          u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,
  3. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  4. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  5. e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  6. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  7. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
  9. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1.,

Podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ (NN 42/15 (http://ruralni razvoj.hr/pravilnici/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-podmjere-6-1-podmjere-6-2-i-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-u-okviru-mjere-m06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanj/)), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.