Obavijest o objavi natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Obavijest o objavi natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

 

U Narodnim novinama broj 120/2016., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.1. „ Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ , provedba tipa operacije 6.1.1. „ Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 21. prosinca 2016. godine od 12:00:00 sati do 24.veljače 2017. godine do 23:59:59 sati.

Podsjećamo da su korisnici mladi poljoprivrednici ( osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji su:

– su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora,

– u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Prihvatljive aktivnosti su:

  1. a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog

materijala,

  1. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih

gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu

poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili

prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva,

  1. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  2. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  3. e) podizanje novih/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  4. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne

proizvodnje,

  1. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih

proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

  1. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne

proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

  1. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine.

Druge informacije o prihvatljivosti možete pogledati u Pravilniku o provedbi podmjere 6.1., podmjere 6.2. i podmjere 6.3. u okviru mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ (NN 42/15 (htpp://ruralnirazvoj.hr/pravilnici/objavljen-je-pravilnik-o-provedbi-podmjere-6-1-podmjere-6-2-i-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-u-okviru-mjere-m06-razvoj-poljoprivrednih-gospodarstava-i-poslovanj/)), a biti će dostupne i u spomenutom natječaju.