Održana edukacija na temu Priprema infrastrukturnih projekata s naglaskom na izradi FI i CBA

DSC_0456

DSC_0316Dana 28., 29. i 30. lipnja 2017. od 09:00 do 17:00 sati  održana je edukativna radionica u prostorijama Kulturno informativnog centra Gospić ( KIC ), na temu Priprema infrastrukturnih projekata s naglaskom na izradi FI i CBA, koju je održala gđa. dr.sc. Ana-Maria Boromisa iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose             ( IRMO).

Edukacija se provodi u organizaciji Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA, u sklopu projekta „ Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije“ sufinanciranog i sredstava Europske unije u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Edukacija je namijenjena službenicima jedinicama lokalne i područne samouprave i javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Ličko – senjske županije.